Zorg Associatie Nederland

Van Lawick van Pabststraat 62
6814 HK Arnhem

Tel.: + 31 (0) 26-44 392 48

E-mail: info@zorgassociatienederland.nl


Zorg Associatie Nederland stelt zich als platform voor de zorg ten doel samenwerking en overleg binnen de zorg tot stand te brengen. Dit door middel van kennis- en informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten/zorg professionals en directies van zorginstellingen op het gebied van ondernemen in de zorg. Zorg Associatie Nederland biedt advisering en praktische oplossingen bij maatschap-problematiek; verzelfstandiging in de zorg en effecten van marktwerking in de zorg.
Aanleiding voor dit platform is de toenemende behoefte aan objectieve en neutrale advisering/ begeleiding bij zowel zorgdirecties als (medische) specialisten rond het thema "ondernemen in de zorg".

Het platform van Zorg Associatie Nederland is in ontwikkeling en groeit uit tot een interactieve vraag-en antwoord gestuurde omgeving waarbinnen diverse doelgroepen kennis en informatie delen en naar oplossingen toewerken. Kijk dus regelmatig naar de voortgang.

Zorg Associatie Nederland is een dochteronderneming van

KTMC Organisatieadviseurs bv.

Werner Kaatee
Directeur Zorg Associatie Nederland

Mobiel: + 31 (0) 6-51 60 95 46